Är bergvärme rätt val för mig?

Så fungerar bergvärme

Värmen finns djupt nere i berggrunden. För att kunna nå den måste man borra ett hål på 70-200 meter, dit man för ner ett rör. Det kallas för en energibrunn. Röret gör det möjligt för en vätska som är an blandning av 60 procent vatten och 30 procent etanol, att cirkulera ner till berggrunden och upp igen. När vätskan rinner ner är den kall, men när den kommer upp är den uppvärmd och klar att användas.

För att ta vara på värmen använder man en värmepump som sedan pumpar ut vätskan i bostaden. När värmen utvunnits pumpas den kalla vätskan ner till berggrunden igen för att värmas upp på nytt. Processen kan sammanfattas enligt nedan:

  1. Man borrar ett hål på 70-200 meter
  2. Ett rör förs ner
  3. Vätskan i röret värms upp av bergvärmen
  4. Vätskan pumpas upp med hjälp av en pump
  5. Värmen utvinns ur vätskan
  6. Värmen pumpas ut i bostadens värmesystem
  7. Vätskan pumpas återigen ner i berggrunden

ROT-avdrag vid installation av bergvärme

Du som vill installera bergvärme kan som nämnt ha rätt till ROT-avdraget. Det är en skattereduktion och tilldelas villaägare som väljer att renovera, bygga om eller bygga till det egna hemmet eller fritidshuset. ROT-avdraget kan även gälla om du äger en bostad som dina föräldrar bor i.

ROT-avdraget gäller arbetskostnaden, inte den totala kostnaden. Du kan således inte få något avdrag för utrustningen eller materialet som används, men kostnaderna för borrning och installation av systemet räknas in. För att ha rätt till ROT-avdraget behöver du leva upp till nedanstående krav:

Hur går installationen till?

Att installera bergvärme är en relativt enkel process. Det hela tar några dagar och varken din trädgård eller bostad blir särskilt påverkad. Installationen av bergvärme går till enligt nedan:

Så får du bästa möjliga värmelösning

Idag finns det en hel del firmor som kan installera bergvärme. Just därför kan det vara svårt att veta vilken firm man bör välja. Du bör alltid satsa på installatören som känns bäst för dig, men det finns några särskilda aspekter som bör tas i beaktande när du väljer. För att optimera dina chanser att få bästa möjliga installation rekommenderar vi att du funderar på nedanstående frågor:

Vanliga frågor

Hur mycket kostar det att installera bergvärme?

Att installera bergvärme kostar i regel mellan 100 000 kr och 200 000 kr. Den exakta kostnaden beror på vilken installatör du anlitar, hur djupt man behöver borra, vilken värmepump du väljer, markförhållanden och en rad andra faktorer.

Hur vet jag om bergvärme är rätt val för mig?

Om du har ett vattenburet värmesystem eller vattenburen golvvärme är bergvärme ett bra alternativ för dig. Det gäller framförallt om du konsumerar 20 000 kWh el eller mer per år. En annan aspekt att ta i beaktande är var du bor. Du som bor i ett kallare klimat får i regel mest nytta av bergvärme. Även berggrunden som en bostad är byggd på kan vara av betydelse. Eftersom större delen av Sveriges berggrund är urberg är bergvärme ett bra val för väldigt många konsumenter. Har du en bostad på en annan typ av berggrund, exempelvis en som är rik på kalksten, behöver man borra djupare, men det kan också fungera.

Vad är skillnaden mellan bergvärme och jordvärme?

Bergvärme innebär att man använder värme som lagrats i berggrunden. Man gräver en energibrunn på 70-200 meter för att nå värmen, som sedan pumpas upp. Jordvärme kräver däremot inte att man borrar så djupt. I det här fallet borrar man ungefär en meter, men på en betydligt större yta. Istället för att använda en slang på 70-200 meter som förs in i en energibrunn används en lång slang som grävs ner på en meters djup. Den tar upp cirka 300-500 kvadratmeter. För att installera jordvärme behöver du alltså ha en större tomt. Eftersom installationen inte får gå nära tomtgränsen rekommenderas en tomt på 400-600 kvadratmeter för installation av jordvärme. Vid bergvärme spelar tomtens storlek i princip ingen roll.

Hur kan bergvärme kyla ner en bostad?

För att värma upp bostaden pumpas en vätska ner i berggrunden där den värms innan den pumpas upp igen. Sedan pumpas den ut i värmesystemet och värmer upp bostaden via elementen. När man istället vill ha kall luft i bostaden låter man det kalla vattnet pumpas till fläktkonvertorer genom en växlare. Då åker det varma vattnet tillbaka ner i berggrunden, medan det kalla förblir uppe, där det får en kylande effekt i bostaden.

Räcker bergvärmen till alla?

En vanlig fråga är huruvida bergvärmen i ett visst område skulle kunna ta slut om många konsumenter väljer att använda sig av resursen. Det rekommenderas visserligen att grannar inte borrar för nära varandras tomtgränser, utan att man väljer en plats som är minst 20 meter ifrån en annan energibrunn. Däremot finns det ingen anledning till oro, utan det finns tillräckligt med bergvärme åt alla. Solens energi lagras i berggrunden varje år, så även energin som förbrukas fylls på igen.